ارسال در تلگرام ارسال در لینکدین مخاطب : مدیران کسب و کار روش : منبع : کتاب مدیریت ارتباط با مشتری از نظریه تا اجرا

قسمت ششم

جدول مقایسه چهار روش تامین سیستمCRM


تامین سیستم CRM و پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری  سی ار ام ( CRM )با توجه به توضیحات داده شده در قسمت های قبل در خصوص هر یک از راه حل های چهارگانه تهیه تامین سیستمCRM،در ادامه به تشریح برخی از مزایا و معایب راه حل های مذکور در قالب جدولی مقایسه ای اقدام شده است.
راه حل تامین سیستم CRM مزایا معایب
طراحی و ساخت CRM درتامین سیستمCRM
·         رشد و ارتقای سطح دانش سازمان  همچنین عدم وابستگی به تامین کننده ای خاص

·         خود کفایی در پشتیبانی،اجرا و توسعه سیستم و صرفه جویی در هزینه ای آنها و همچنین امنیت اطلاعاتی بالا

·         اختصاصی سازی سیستم بر اساس انتظارات، همچنین نیازهای ویژه و منحصر به فرد سازمان

·         محبوبیت و سهولت در اجرا به دلیل حمایت داخلی سازمان و کار کنان

·         فاصله گرفتن سازمان از ماموریت اصلی خود و پرداختن به کار های جانبی(تولید نرم افزار)

·         وابستگی سازمان به گروه برنامه نویسان و لزوم به کار گیری و استخدام افراد مورد نیاز دراین حوزه

·         ایجاد شکاف و فاصله با فن آوری های نوین این عرصه و مدل سازی وضعیت موجود در قالبی خودکار

·         هزینه های بالای توسعه و به روزرسانی سیستم همچنین یکپارچه سازی با سایر سیستم ها ی استاندارد.

خرید بسته نرم افزاری CRM درتامین سیستمCRM
·         اطمینان از استقرارفرآیند های سازمان بر روی بستر علمی و اجرایی با ثبات

·         پوشش قابلیت ها و ویژگی های مورد انتظار مطابق با بهترین الگو ها

·         امکان یکپارچگی و ادغام با دیگرسیستم های سازمانی

·         امکان توسعه آن با توجه به قابلیت های به روز دنیا

·         هزینه واقعی و نهایی بالا (بستر سازی،اجرا پشتیبانی و نگهداری)

·         نیازمند وجود بستر های سخت افزاری  و نرم افزاری متعدد

·         ریسک اجرایی در هنگام پیاده سازی بالا (به علت مهندسی مجدد و مدیریت تغییر در سازمان)

·         دوره زمان اجرا و بهره برداری زیاد

خدمات میزبانان CRMدرتامین سیستمCRM
·         هزینه پایین (اجرا و پشتیبانی)

·         عدم وجود دغدغه های اجرا،پیاده سازی و پشتیبانی سیستم

·         خدمات پشتیبانی و نگهداری دائمی و مستمر

·         عدم نیاز به فراهم نمودن بستر های خاص سخت افزاری و نرم افزاری

 

·         قابلیت انعطاف پذیری سیستم محدود

·         ضعف در پوشش انتظارات و نیاز های سازمان در صورت رشد وگسترش فعالیت ها

·         عدم اطمینان از ادامه روند به کار گیری CRM در آینده سازمان

·         عدم امکان یکپارچگی CRMبا دیگر اطلاعات و سیستم های سازمانی

خدمات نرم افزاری CRM در بستر رایانش ابری درتامین سیستمCRM
·         هزینه پایین اجرا و پشتیبانی

·         دوره زمان اجرا وبهره برداری پایین است که موجب کاهش ریسک استقرارCRM در سازمان می شود.

·         انعطاف پذیری بالا به دلیل دسترسی از درگاه های مختلف مانند وب و موبایل و…

·         توسعه و به روز رسانی سریع

 

·         نیاز به اتصال دائمی به شبکه اینترنت

·         نیاز به شبکه اینترنت با پهنای باند بلد

·         ضعف در اجرای فرآیند های سازمانی خاص مانند صنایع

·         با توجه به ذخیره اطلااعات در رایانش ابری،امنیت اطلاعات در صورت انتخاب ارائه دهنده نا معتبر،در خطر است.