سطوح کاربری

سطح قیمت  
طلایی یک ماهه 15,000 تومان برای هر ماه. انتخاب
اشتراک طلایی دو ماهه ویژه حالا 20,000 تومان و هزینه تمدید 30,000 تومان هر 2 ماه می باشد. انتخاب
طلایی سه ماهه 40,000 تومان هر 3 ماه. انتخاب