ارسال در تلگرام ارسال در لینکدین روش : مراحل پیاده سازی CRM منبع : کتاب مدیریت ارتباط با مشتری از نظریه تا اجرا

قسمت اول

 پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان


پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری  یا اجرای مدیریت ارتباط با مشتری از مرحله ابتدایی شکل گیری یک ایده یا هر نقطه ای از مراحل استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری می تواند اغاز شود و هرچه پروژه به مراحل پایانی خود نزدیک می شود برنامه پروژه نیز ویژگی های خاصی طلب کرده و تغییر می کند. از این رو، یک برنامه خوب می بایست انعطاف پذیری لازم را در این خصوصی داشته باشد تا بتواند در مراحل مختلف، وقایع را با انتظارات سازمان و سیستم تطابق داده و سلامت نتیجه کار را طبق اهداف تعیین شده تضمین کند. می توان گفت که اهمیت پیاده سازی در حفظ منابع و منافع حاصل از آن است. از جمله مزایایی که به واسطه این رویکرد حاصل می شود، می توان به اجرای موفق طرح ها و پروژه ها طبق برنامه زمان بندی و برنامه اجرایی تدوین شده، کاهش هزینه های انجام طرح یا پروژه همچنین به حداقل رساندن شرایط بحران اشاره کرد.

روش های تهیه و تامین سیستم های سی ار ام ( CRM )

انتخاب روش تامین و به کار گیری سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری  در سازمان ها با توجه به عواملی نظیر، میزان بودجه لحاظ شده ، قابلیت های مورد انتظار،بستر های فنی و فرهنگی موجود،همچنین ویژگی ها و مقتضیات کاری ،سازمانی و محیطی صورت می پذیرد. بر همین اساس ،چهار راه حل متداولی که سازمان ها از میان آنها نسبت به تهیه و تامین سیستم مذکور اقدام می کنند.

  • طراحی و ساخت CRM  در این روش با توجه به فرآیند ها،روش های کاری و قابلیت های مورد انتظار سازمان ،مورد توجه قرار می گیرد.
  • خرید بسته نرم افزاری CRM   در این روش اشاره به خرید بسته های نرم افزاری سی ار ام ( CRM دارد که قابلیت استقرار در محل سازمان را داشته و توسط شرکت های مختلف ارائه می شود که به صورت مستمر به روز رسانی می شوند.
  •  خدمات میزبانCRM برخی از ارائه دهندگان اقدام به فروش این سیستم بر روی شبکه اینترنتی به صورت اجاره ای می کنند . به این صورت که این شرکت ها دارای یک سیستم CRM به صورت پرتال بوده و به هر یک از متقاضیان ،فضایی بر روی آن جهت استفاده اختصاص می دهند.
  • خدمات نرم افزاری CRM در بستر شبکه ابری این روش مبتنی بر فن آوری است که در آن به جای نصب نرم افزار سی ار ام ( CRM ) بر روی رایانه کاربران ،تنها یک بار اجرا و بارگذاری می شود و کاربران سازمان از طریق بستر شبکه اینترنت به آن دسترسی پیدا می کنند.