اخلاق و بازاریابان

اخلاق و بازاریابان

مسئله ی اخلاق امروزه در بازار بسیار اهمیت دارد. مشتریان به کسانی که سعی در فریبشان دارند اعتماد نمی کنند همچنین به اخبار مربوط به آلودگی های زیست محیطی محصولات مختلف واکنش نشان می دهند. در نتیجه برای جذب و حفظ مشتریان، باید به این موضوع توجه بسار کرد.
بهترین نرم افزار CRM در سال 2018

بهترین نرم افزار CRM در سال ۲۰۱۸

به دنبال راهی بهتر برای مدیریت و رشد کسب و کار کوچک خود هستید؟ نرم افزار CRM می تواند تمام تفاوت ها را ایجاد کند؟ این که آیا شما به دنبال یک راه حل نرم افزاری قوی هستید ؟ یک برنامه ساده برای کسب و کارهای کوچک و یا یک نسخه رایگان برای متناسب با بودجه خود، انتخاب نرم افزار CRM برای شما وجود دارد.