شاخص های موثر در تصمیم گیری مشتری

شاخص های موثر در تصمیم گیری مشتری

همه ی ما در طول روز با انتخاب های گسترده و متنوعی رو به رو هستیم. هنگامی که می خواهیم برای صبحانه خرید کنیم، باید بین از انواع مختلف تصمیم گیری کنیم. یا حتی اگر بخواهیم برای خود لباس بخریم هم باید از میان انواع رنگ ها و مدل ها یکی را برگزینیم اما تا به حال به این که به شاخص های انتخابتان اندیشیده اید؟
تفاوت سرنخ،فرصت در نرم افزارمایکروسافت CRM

تفاوت سرنخ،فرصت در نرم افزارمایکروسافت CRM

در گذشته سازمان ها تفاوتی بین مشتریان خود قائل نبودند و به تمامی افرادی که قصد معامله با آنها داشتند به یک دید نگاه میکردند. اما امروزه با افزایش رقابت بین سازمان ها این دیدگاه منسوخ گردیده و باید بررسی های جزیی تری نسبت به مشتریان خود داشته باشیم؛ لذا دسته بندی آنها و اتخاذ سیاست های جداگانه برای هریک از بخش ها اهمیت بسزایی دارد.