کتاب های کوچک مدیریت با تخفیف ویژه جشنواره یلدای مُدام

کتاب های چاپی و الکترونیکی

کتاب راهنمای رفتار سیاسی در سازمان

۱۰۴,۳۰۰ تومان۲۵۳,۳۰۰ تومان

کتاب های چاپی و الکترونیکی

کتاب راهنمای مدیریت تعارض

۱۰۴,۳۰۰ تومان۲۵۳,۳۰۰ تومان

کتاب الکترونیکی

کتاب راهنمای مربیگری

۱۰۴,۳۰۰ تومان۲۵۳,۳۰۰ تومان
تخفیف!
-30% تخفیف

کتاب های چاپی و الکترونیکی

کتاب راهنمای تصمیم گیری

۷۳,۰۰۰ تومان۱۷۷,۳۰۰ تومان
تخفیف!
-30% تخفیف
۷۳,۰۰۰ تومان۱۷۷,۳۰۰ تومان

کتاب های چاپی، صوتی و الکترونیکی

کتاب راهنمای مهارت های ارتباط تلفنی

۵۰,۰۰۰ تومان۳۰۳,۳۰۰ تومان

کتاب های چاپی، صوتی و الکترونیکی

کتاب راهنمای مدیریت شکایات مشتری

۵۰,۰۰۰ تومان۳۰۳,۳۰۰ تومان

کتاب های چاپی، صوتی و الکترونیکی

کتاب راهنمای مدیریت ارتباط با مشتری

۵۰,۰۰۰ تومان۳۰۳,۳۰۰ تومان

کتاب های چاپی و الکترونیکی

کتاب راهنمای مدیریت خدمات مشتریان

۱۰۴,۳۰۰ تومان۲۵۳,۵۰۰ تومان

کتاب های چاپی

کتاب راهنمای تفکر

۱۰۴,۳۰۰ تومان۲۵۳,۳۰۰ تومان

کتاب های چاپی و الکترونیکی

کتاب راهنمای مذاکره‌

۱۰۴,۳۰۰ تومان۲۵۳,۳۰۰ تومان

کتاب های چاپی و الکترونیکی

کتاب راهنمای کارشناس فروش

۱۰۴,۳۰۰ تومان۲۵۳,۳۰۰ تومان

کتاب های چاپی و الکترونیکی

کتاب راهنمای توسعه کارکنان

۱۰۴,۳۰۰ تومان۲۵۳,۳۰۰ تومان
تخفیف!
-30% تخفیف

کتاب های چاپی و الکترونیکی

کتاب راهنمای استراتژی

۷۳,۰۰۰ تومان۱۷۷,۳۰۰ تومان
تخفیف!
-30% تخفیف

کتاب های چاپی و الکترونیکی

کتاب راهنمای تأثیرگذاری

۷۳,۰۰۰ تومان۱۷۷,۳۰۰ تومان

کتاب های چاپی و الکترونیکی

کتاب راهنمای بهبود کارایی

۱۰۴,۳۰۰ تومان۲۵۳,۳۰۰ تومان

کتاب های چاپی و الکترونیکی

کتاب راهنمای بازاریابی کاربردی

۱۰۴,۳۰۰ تومان۲۵۳,۳۰۰ تومان
تخفیف!
-30% تخفیف
۷۳,۰۰۰ تومان۱۷۷,۳۰۰ تومان

مجموعه کتاب های طلایی مدیریت ارتباط با مشتری با تخفیف ویژه جشنواره یلدای مُدام

کتاب های چاپی، ویدئویی و الکترونیکی

کتاب مدیریت کاریز فروش

۱۱۹,۲۰۰ تومان۷۶۸,۰۰۰ تومان
تخفیف!
-40% تخفیف

کتاب های چاپی، ویدئویی و الکترونیکی

کتاب چه کسی مشتری مرا دزدید؟

۱۰۷,۸۰۰ تومان۸۲۳,۸۰۰ تومان

کتاب های چاپی و الکترونیکی

کتاب اصول مدیریت تجربه مشتری (CEM)

۱۷۵,۰۰۰ تومان۴۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب های چاپی و الکترونیکی

کتاب گنج پنهان

۱۰۵,۰۰۰ تومان۲۵۵,۰۰۰ تومان

کتاب های داده کاوی و تحلیل داده های مشتریان با تخفیف 40 درصد ویژه جشنواره یلدای مُدام

کتاب های چاپی و الکترونیکی

کتاب گنج پنهان

۱۰۵,۰۰۰ تومان۲۵۵,۰۰۰ تومان

کتاب های چاپی و الکترونیکی

کتاب تند آموز رپیدماینر (RapidMiner)

۶۷,۹۰۰ تومان۱۶۴,۹۰۰ تومان

مجموعه دی وی دی های آموزشی مُدام با 40 درصد تخفیف ویژه جشنواره یلدای مُدام