دریافت هدایای کتاب گنج پنهان

مجموعه­ ای از فیلم­ های آموزشی

«داده ­کاوی و تحلیل داده­ های مشتریان با استفاده از نرم افزار RapidMiner»

مجموعه داده ها

مربوط به صفحه ۱۱۲ کتاب گنج پنهان

دانلود کنید

ورود داده­ ها به نرم ­افزار رپیدماینر، درک داده­ ها و مصورسازی داده ­ها

مربوط به صفحه ۱۱۲ کتاب گنج پنهان

دانلود کنید

تشخیص نقاط دورافتاده، مدیریت داده­ های از دست رفته و حذف رکوردهای تکراری

مربوط به صفحه ۱۲۰ کتاب گنج پنهان

دانلود کنید

پیش پردازش هایی از قبیل یکپارچه ­سازی داده­ ها، انتخاب زیرمجموعه ­ای از ویژگی­ ها و نرمال ­سازی­

مربوط به صفحه ۱۲۴ کتاب گنج پنهان

دانلود کنید

نحوه مدل سازی با نظارت (رده ­بندی/ پیش­ بینی) در نرم­ افزار و بکارگیری الگوریتم­ های مختلف رده ­بندی مانند درخت­ های تصمیم، شبکه ­های عصبی و …

مربوط به صفحه ۱۵۶ کتاب گنج پنهان

دانلود کنید

نحوه به‌کارگیری الگوریتم ­های خوشه ­بندی

مانند k-means

مربوط به صفحه ۱۶۴ کتاب گنج پنهان

دانلود کنید

نحوه به‌ کارگیری الگوریتم کشف قوانین انجمنی

مربوط به صفحه ۱۷۰  کتاب گنج پنهان

دانلود کنید

 اگر می خواهید داده کاوی را با نرم افزار رپیدماینر به صورت کامل بیاموزید با ما همراه باشد.

کد تخفیف ۴۵ درصدی : htbook

خرید ویدئوی آموزشی دوره داده‌کاوی کاربردی

خرید ویدئوی آموزشی تکمیلی دوره داده کاوی کاربردی