دریافت هدایای کتاب گنج پنهان

مجموعه­ ای از فیلم­ های آموزشی

«داده ­کاوی و تحلیل داده­ های مشتریان با استفاده از نرم افزار RapidMiner»

مجموعه داده ها

مربوط به صفحه 112 کتاب گنج پنهان

دانلود کنید

ورود داده­ ها به نرم ­افزار رپیدماینر، درک داده­ ها و مصورسازی داده ­ها

مربوط به صفحه 112 کتاب گنج پنهان

دانلود کنید

تشخیص نقاط دورافتاده، مدیریت داده­ های از دست رفته و حذف رکوردهای تکراری

مربوط به صفحه 120 کتاب گنج پنهان

دانلود کنید

پیش پردازش هایی از قبیل یکپارچه ­سازی داده­ ها، انتخاب زیرمجموعه ­ای از ویژگی­ ها و نرمال ­سازی­

مربوط به صفحه 124 کتاب گنج پنهان

دانلود کنید

نحوه مدل سازی با نظارت (رده ­بندی/ پیش­ بینی) در نرم­ افزار و بکارگیری الگوریتم­ های مختلف رده ­بندی مانند درخت­ های تصمیم، شبکه ­های عصبی و …

مربوط به صفحه 156 کتاب گنج پنهان

دانلود کنید

نحوه به‌کارگیری الگوریتم ­های خوشه ­بندی

مانند k-means

مربوط به صفحه 164 کتاب گنج پنهان

دانلود کنید

نحوه به‌ کارگیری الگوریتم کشف قوانین انجمنی

مربوط به صفحه 170  کتاب گنج پنهان

دانلود کنید

 اگر می خواهید داده کاوی را با نرم افزار رپیدماینر به صورت کامل بیاموزید با ما همراه باشد.

کد تخفیف 45 درصدی : htbook

خرید ویدئوی آموزشی دوره داده‌کاوی کاربردی

خرید ویدئوی آموزشی تکمیلی دوره داده کاوی کاربردی