Brand Positioning

جایگاه سازی برند

جایگاه سازی برند

فیلیپ کاتلر- استاد مشهور بازاریابی- جایگاه سازی برند را اینگونه تعریف کرده است: اقدام برای طراحی محصولات و خدمات و تصویر شرکت، به صورتی که در ذهن مخاطبانش در بازار هدف مکانی متمایز را به خود اختصاص دهد. به عبارت دیگر، جایگاه برند نشان می دهد که چطور و در کجا وچگونه  یک برند در ذهن مشتریان  نسبت به رقبایش متفاوت است. 

بنابراین یک استراتژی جایگاه سازی برند، شامل ایجاد تداعیهایی در ذهن مشتریان است تا برند را به شکلی ویژه ادراک کنند.

برای جایگاه سازی برند از سه گام زیر پیروی کنید:

1-  موارد زیر را تجزیه و تحلیل کنید

  • خواسته های مشتری
  • تواناییهای برند وشرکت خودتان
  • وضعیت رقبا و جایگاه برند آنها

2-  بیاینه جایگاه برند خودتان را تدوین کنید. این بیانیه باید:

  • پژواک در ذهن مشتریان ایجاد کند
  • توسط توانیهایی شرکت پشتیبانی شود و تحقق یابد
  • شما را نسبت به رقبا متمایز کند

3- در هر کاری که می کنید جایگاه برندتان را منعکس کنید. (شخصیت پردازی برند، بسته بندی، محصولات و خدمات، طراحی هویت بصری و ارتباطات

« Back to Glossary Index
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید