سومین سمینار سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری اثر بخش

سومین سمینار سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری اثر بخش

سمینار سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری اثر بخش روز چهارشنبه 22 آبان پیرامون موضوعات مربوط به CRM برگزار شد و سخنرانان، سیستم های ارتباط با مشتری را از جوانب گوناگونی همچون  CRM چیست و پیاده سازی نرم افزار های CRM بررسی کردند.
آیا تبلیغات جذاب باید باشد؟

جذب مشتری آیا تبلیغات جذاب باید باشد؟

ما در عصری زندگی می کنیم که به طور مداوم در پیرامون خود با انبوهی از تبلیغات رو به روییم در نتیجه اگر بخواهیم مشتری را به توجه به تبلیغ محصول خود ترغیب کنیم بابد تبلیغ ما یک ویژگی منحصربه¬فرد و جذاب داشته باشد در این متن می خواهیم به این موضوع بپردازیم.