انواع مدیریت ارتباط با مشتری

انواع مدیریت ارتباط با مشتری

انواع مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) انواع مدیریت ارتباط با مشتری  یا  سی ار ام (CRM) بر اساس ویژگی های برجسته آن ها تقسیم می شوند. در میان انواع مدیریت ارتباط با مشتری یا انواع سی ار ام (CRM) سه سیستم اصلی و عمده...
مدیریت ارتباط با مشتری

۱۶ تعریف مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

16تعریف مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) شرکت گارتنر 1.   شرکت گارتنر بزرگترین شرکت تحقیقاتی در حوزه فن آوری اطلاعات است، CRM را کاملا مستقل از بستر نرم افزاری آن و به صورت زیر تعریف میکند : مدیریت ارتباط...