مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری یا سی ار ام (CRM)

مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (سی آر ام )

مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری یا  سی آر ام (CRM) مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship of management)راهبردهای سنتی بازاریابی که با دیدگاه محصول محوری (سازمان محوری) طرح می‌شدند، تنها بر چهار شاخص سازمانی...
مدیریت ارتباط با مشتری / سی ار ام / CRM 

دیدگاه‌های مختلف در مورد مدیریت ارتباط با مشتری (سی ار ام)

عاریف پیشنهادی مختلفی راجع به CRM توسط خبرگان بازاریابی و سایر متخصصان درزمینهٔ های مشابه ارائه‌شده است. این تعاریف و مفاهیم تا حد زیادی شبیه به هم می‌باشند. در این بخش به‌منظور ایجاد دید روشن‌تر در مورد CRM به بیان دیدگاه‌های مختلف موجود درباره آن می‌پردازیم. دیدگاه‌های مختلف راجع به CRM به ۵ دسته کلی تقسیم می‌شون