0 رای
40 نمایش ها
برای تهیه فهرست نیازمندیهای نرم افزار CRM به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
 • مُدام 4 هفته قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 4 هفته قبل
0 رای
144 نمایش ها
0 رای
472 نمایش ها
نقشه همدلی یا empathy map چیست؟
 • مُدام 5 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 5 ماه قبل
0 رای
489 نمایش ها
بوم پیشنهاد ارزش (VALUE PROPOSITION CANVAS)شرکت به مشتریان چیست؟
 • مُدام 8 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 8 ماه قبل
0 رای
440 نمایش ها
گروههای کانونی چه هستند و چه مزایایی دارند؟
 • مُدام 8 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 8 ماه قبل
0 رای
380 نمایش ها
0 رای
467 نمایش ها
چطور به کارشناسان فروش انگیزه بدهیم؟
 • مُدام 10 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 10 ماه قبل
0 رای
508 نمایش ها
کارشناسان فروش ما علاقه ای به یادگیری از خود نشان نمی دهند و علیرغم ضعفهای فراوان، تلاشی برای بهب...
 • مُدام 10 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 10 ماه قبل
0 رای
522 نمایش ها
یک کارشناس فروش برای جلسه با مشتری (دمو و معرفی محصول) چه مواردی را باید به همراه خود داشته باشد؟
 • مُدام 10 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 10 ماه قبل
0 رای
629 نمایش ها
برای ارزیابی و مصاحبه اولیه استخدام مدیر فروش چه مهارتهایی را باید ارزیابی کنیم؟
 • مُدام 11 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 11 ماه قبل
0 رای
539 نمایش ها
در چه شرایطی بهتر است از روشهای نتیجه محور ارزیابی عملکرد کارشناسان فروش استفاده کنیم و در چه شرا...
 • مُدام 11 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 11 ماه قبل
0 رای
539 نمایش ها
کارشناسان فروش ما تماسهای تلفنی و جلسات حضوری زیادی برگزار می کنند و پر کار هستند اما میزان فروش ...
 • مُدام 11 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 11 ماه قبل
0 رای
597 نمایش ها
برای طراحی و بهبود سیستم های تولیدی از مهندس صنایع یا مدیر سیستم ها و روشها استفاده می شود، برای ...
 • مُدام 11 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 11 ماه قبل
0 رای
650 نمایش ها
ما یک کسب و کار کوچک هستیم برای ایجاد مشتریان وفادار چه باید بکنیم؟
 • مُدام 12 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 12 ماه قبل
0 رای
598 نمایش ها
منظور از روش فروش چابک (Agile Sales Management) چیست؟
 • مُدام 12 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 12 ماه قبل
0 رای
581 نمایش ها
یک تیم فروش حداقل باید شامل چه اعضایی باشد؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
645 نمایش ها
CRMبرای شرکتهای نوپا(استارت آپ) چه منافعی دارد؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
613 نمایش ها
چطور بفهمیم بهترین مشتریانمان چه کسانی هستند؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
599 نمایش ها
کارشناسان فروش ما از CRM استفاده نمی کنند، چه راههایی برای استفاده مناسب و ترغیب کارشناسان فروش و...
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
713 نمایش ها
چرخه عمر محصول چه ارتباطی با CRMدارد؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه