0 رای
19 نمایش ها
باشگاه مشتریان چه انواعی دارد؟
 • مُدام 4 روز قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 4 روز قبل
0 رای
214 نمایش ها
چرا باید تحقیقات بازار را انجام دهیم؟
 • مُدام 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 4 ماه قبل
0 رای
336 نمایش ها
برای تهیه فهرست نیازمندیهای نرم افزار CRM به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
 • مُدام 6 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 6 ماه قبل
0 رای
494 نمایش ها
0 رای
1k نمایش ها
نقشه همدلی یا empathy map چیست؟
 • مُدام 11 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 11 ماه قبل
0 رای
879 نمایش ها
بوم پیشنهاد ارزش (VALUE PROPOSITION CANVAS)شرکت به مشتریان چیست؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
690 نمایش ها
گروههای کانونی چه هستند و چه مزایایی دارند؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
674 نمایش ها
0 رای
840 نمایش ها
چطور به کارشناسان فروش انگیزه بدهیم؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
808 نمایش ها
کارشناسان فروش ما علاقه ای به یادگیری از خود نشان نمی دهند و علیرغم ضعفهای فراوان، تلاشی برای بهب...
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
913 نمایش ها
یک کارشناس فروش برای جلسه با مشتری (دمو و معرفی محصول) چه مواردی را باید به همراه خود داشته باشد؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
980 نمایش ها
برای ارزیابی و مصاحبه اولیه استخدام مدیر فروش چه مهارتهایی را باید ارزیابی کنیم؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
885 نمایش ها
در چه شرایطی بهتر است از روشهای نتیجه محور ارزیابی عملکرد کارشناسان فروش استفاده کنیم و در چه شرا...
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
812 نمایش ها
کارشناسان فروش ما تماسهای تلفنی و جلسات حضوری زیادی برگزار می کنند و پر کار هستند اما میزان فروش ...
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
909 نمایش ها
برای طراحی و بهبود سیستم های تولیدی از مهندس صنایع یا مدیر سیستم ها و روشها استفاده می شود، برای ...
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
957 نمایش ها
ما یک کسب و کار کوچک هستیم برای ایجاد مشتریان وفادار چه باید بکنیم؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
912 نمایش ها
منظور از روش فروش چابک (Agile Sales Management) چیست؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
879 نمایش ها
یک تیم فروش حداقل باید شامل چه اعضایی باشد؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
960 نمایش ها
CRMبرای شرکتهای نوپا(استارت آپ) چه منافعی دارد؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
866 نمایش ها
چطور بفهمیم بهترین مشتریانمان چه کسانی هستند؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه