0 رای
1 نمایش
من یک کارشناس فروش هستم CRM چه کمکی به من می کند؟
 • مُدام 20 ساعت قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 20 ساعت قبل
0 رای
4 نمایش ها
چه موانعی برای موفقیت CRM در سازمان وجود دارد؟
 • مُدام 1 هفته قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 هفته قبل
0 رای
12 نمایش ها
استفاده از CRM  برای ما چه منافعی دارد؟
 • مُدام 1 هفته قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 هفته قبل
0 رای
11 نمایش ها
من صاحب یک آرایشگاه هستم. به دلیل کرونا مشتریان ما کم شده است، چه کارهایی بکنیم تا مشتریانمان افز...
 • مُدام 2 هفته قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 2 هفته قبل
0 رای
10 نمایش ها
من یک شرکت بازرگانی مواد شیمیایی دارم، چه نرم افزاری CRM برای ما مناسب است؟
 • مُدام 2 هفته قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 2 هفته قبل
0 رای
59 نمایش ها
 • مُدام 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 2 ماه قبل
1 رای
55 نمایش ها
CRM عملیاتی چیست؟
 • مُدام 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 2 ماه قبل
0 رای
40 نمایش ها
آیا CRM فقط به حوزه فروش مربوط است؟
 • مُدام 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 2 ماه قبل
0 رای
48 نمایش ها
ما مدتهاست یک نرم افزار CRM خریده ایم، اما فکر می کنیم کارایی برای ما نداشته است، چطور می توانیم ...
 • مُدام 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 2 ماه قبل
0 رای
42 نمایش ها
من یک سوپر گوشت(قصابی) دارم، CRM چه کمکی به من می کند؟
 • مُدام 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 2 ماه قبل
نمایش 10 نتایج