0 رای
31 نمایش ها
CRM برای بخش خدمات و خدمات مشتریان چه امکاناتی دارد؟
  • مُدام 3 هفته قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 3 هفته قبل
0 رای
36 نمایش ها
چه اشتباهاتی در ارائه خدمات به مشتری به شهرت شرکت لطمه می زند؟
  • مُدام 4 هفته قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 4 هفته قبل
نمایش 2 نتایج