0 رای
476 نمایش ها
CRM برای بخش خدمات و خدمات مشتریان چه امکاناتی دارد؟
  • مُدام 10 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 10 ماه قبل
0 رای
449 نمایش ها
چه اشتباهاتی در ارائه خدمات به مشتری به شهرت شرکت لطمه می زند؟
  • مُدام 10 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 10 ماه قبل
نمایش 2 نتایج