0 رای
2k نمایش ها
CRM برای بخش خدمات و خدمات مشتریان چه امکاناتی دارد؟
  • مُدام 4 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 4 سال قبل
0 رای
2k نمایش ها
چه اشتباهاتی در ارائه خدمات به مشتری به شهرت شرکت لطمه می زند؟
  • مُدام 4 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 4 سال قبل
نمایش 2 نتایج