0 رای
634 نمایش ها
CRM برای بخش خدمات و خدمات مشتریان چه امکاناتی دارد؟
  • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
591 نمایش ها
چه اشتباهاتی در ارائه خدمات به مشتری به شهرت شرکت لطمه می زند؟
  • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
نمایش 2 نتایج