0 رای
226 نمایش ها
یک مدیر فروش چه استفاده هایی از CRM  می کند؟
 • مُدام 6 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 5 ماه قبل
0 رای
283 نمایش ها
من یک کارشناس فروش هستم CRM چه کمکی به من می کند؟
 • مُدام 7 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 7 ماه قبل
0 رای
305 نمایش ها
 • مُدام 8 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 8 ماه قبل
1 رای
301 نمایش ها
CRM عملیاتی چیست؟
 • مُدام 8 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 8 ماه قبل
0 رای
302 نمایش ها
آیا CRM فقط به حوزه فروش مربوط است؟
 • مُدام 8 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 8 ماه قبل
0 رای
294 نمایش ها
من یک سوپر گوشت(قصابی) دارم، CRM چه کمکی به من می کند؟
 • مُدام 8 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 8 ماه قبل
نمایش 6 نتایج