0 رای
535 نمایش ها
یک مدیر فروش چه استفاده هایی از CRM  می کند؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 12 ماه قبل
0 رای
588 نمایش ها
من یک کارشناس فروش هستم CRM چه کمکی به من می کند؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
578 نمایش ها
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
1 رای
601 نمایش ها
CRM عملیاتی چیست؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
575 نمایش ها
آیا CRM فقط به حوزه فروش مربوط است؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
0 رای
587 نمایش ها
من یک سوپر گوشت(قصابی) دارم، CRM چه کمکی به من می کند؟
 • مُدام 1 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 1 سال قبل
نمایش 6 نتایج