0 رای
389 نمایش ها
یک مدیر فروش چه استفاده هایی از CRM  می کند؟
 • مُدام 9 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 9 ماه قبل
0 رای
436 نمایش ها
من یک کارشناس فروش هستم CRM چه کمکی به من می کند؟
 • مُدام 10 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 10 ماه قبل
0 رای
453 نمایش ها
 • مُدام 12 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 12 ماه قبل
1 رای
465 نمایش ها
CRM عملیاتی چیست؟
 • مُدام 12 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 12 ماه قبل
0 رای
445 نمایش ها
آیا CRM فقط به حوزه فروش مربوط است؟
 • مُدام 12 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 12 ماه قبل
0 رای
451 نمایش ها
من یک سوپر گوشت(قصابی) دارم، CRM چه کمکی به من می کند؟
 • مُدام 12 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 12 ماه قبل
نمایش 6 نتایج