0 رای
267 نمایش ها
یک مدیر فروش چه استفاده هایی از CRM  می کند؟
 • مُدام 7 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 6 ماه قبل
0 رای
341 نمایش ها
من یک کارشناس فروش هستم CRM چه کمکی به من می کند؟
 • مُدام 8 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 8 ماه قبل
0 رای
347 نمایش ها
 • مُدام 9 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 9 ماه قبل
1 رای
346 نمایش ها
CRM عملیاتی چیست؟
 • مُدام 9 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 9 ماه قبل
0 رای
353 نمایش ها
آیا CRM فقط به حوزه فروش مربوط است؟
 • مُدام 9 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 9 ماه قبل
0 رای
352 نمایش ها
من یک سوپر گوشت(قصابی) دارم، CRM چه کمکی به من می کند؟
 • مُدام 9 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 9 ماه قبل
نمایش 6 نتایج