0
0
0
0

پاسخ مشاور مدام:کارشناس CRM فردی است که مسئولیت شناخت نیازها، طراحی، استقرار و به روز رسانی سیستم CRM را به عهده دارد. مشکلات اجرایی روزمره ای که کارشناسان و مدیران در اجرای CRM دارند و هم چنین نیاز به گزارهای تحلیلی از وظایف اوست. نظارت بر استفاده صحیح از CRM و ثبت میزان استفاده کاربران هم فعالیت مهمی است که به عهده کارشناس CRM است. نبود کارشناس CRM موجب کمرنگ شدن تدریجی استفاده، پایین آمدن کیفیت داده ها و عدم استفاده از CRM در تصمیم گیریها می شود.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.