۶ بهمن ۱۳۹۸
صفحه اصلی / مطالب طلایی / بررسی نرم افزارCRM شرکت Salesforce  
نرم افزارCRM شرکت Salesforce.com
نرم افزارمدیریت ارتباط با مشتری

بررسی نرم افزارCRM شرکت Salesforce  

This content is for طلایی یک ماهه, طلایی سه ماهه و اشتراک نوروزی members only.
Log In Register

درباره مُدام

مقاله پیشنهادی

مشتری کلیدی کیست

آیا مشتریان کلیدی خود را می شناسید؟

برخی از مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردارند مشتریان کلیدی خود را شناسایی کرده و آنها را جدی بگیرید و مهارت مدیریت و ارتباط با آنها را کسب کنید.