پرسش ها و پاسخ ها درباره مدیریت ارتباط با مشتری

۰ رای
۵۶ نمایش ها
بوم پیشنهاد ارزش (VALUE PROPOSITION CANVAS)شرکت به مشتریان چیست؟
 • مُدام ۱ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۱ ماه قبل
۰ رای
۹۹ نمایش ها
گروههای کانونی چه هستند و چه مزایایی دارند؟
 • مُدام ۲ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۲ ماه قبل
۰ رای
۸۹ نمایش ها
۰ رای
۱۴۵ نمایش ها
چطور به کارشناسان فروش انگیزه بدهیم؟
 • مُدام ۳ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۳ ماه قبل
۰ رای
۱۶۵ نمایش ها
کارشناسان فروش ما علاقه ای به یادگیری از خود نشان نمی دهند و علیرغم ضعفهای فراوان، تلاشی برای بهب...
 • مُدام ۳ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۳ ماه قبل
۰ رای
۱۶۲ نمایش ها
یک کارشناس فروش برای جلسه با مشتری (دمو و معرفی محصول) چه مواردی را باید به همراه خود داشته باشد؟
 • مُدام ۳ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۳ ماه قبل
۰ رای
۲۰۳ نمایش ها
برای ارزیابی و مصاحبه اولیه استخدام مدیر فروش چه مهارتهایی را باید ارزیابی کنیم؟
 • مُدام ۴ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۴ ماه قبل
۰ رای
۱۹۷ نمایش ها
در چه شرایطی بهتر است از روشهای نتیجه محور ارزیابی عملکرد کارشناسان فروش استفاده کنیم و در چه شرا...
 • مُدام ۴ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۴ ماه قبل
۰ رای
۲۱۵ نمایش ها
کارشناسان فروش ما تماسهای تلفنی و جلسات حضوری زیادی برگزار می کنند و پر کار هستند اما میزان فروش ...
 • مُدام ۴ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۴ ماه قبل
۰ رای
۲۲۹ نمایش ها
برای طراحی و بهبود سیستم های تولیدی از مهندس صنایع یا مدیر سیستم ها و روشها استفاده می شود، برای ...
 • مُدام ۵ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۵ ماه قبل
۰ رای
۲۴۹ نمایش ها
ما یک کسب و کار کوچک هستیم برای ایجاد مشتریان وفادار چه باید بکنیم؟
 • مُدام ۵ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۵ ماه قبل
۰ رای
۲۴۳ نمایش ها
منظور از روش فروش چابک (Agile Sales Management) چیست؟
 • مُدام ۵ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۵ ماه قبل
۰ رای
۲۲۵ نمایش ها
یک تیم فروش حداقل باید شامل چه اعضایی باشد؟
 • مُدام ۵ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۵ ماه قبل
۰ رای
۲۹۶ نمایش ها
CRMبرای شرکتهای نوپا(استارت آپ) چه منافعی دارد؟
 • مُدام ۶ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۶ ماه قبل
۰ رای
۲۷۱ نمایش ها
چطور بفهمیم بهترین مشتریانمان چه کسانی هستند؟
 • مُدام ۶ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۶ ماه قبل
۰ رای
۲۶۲ نمایش ها
کارشناسان فروش ما از CRM استفاده نمی کنند، چه راههایی برای استفاده مناسب و ترغیب کارشناسان فروش و...
 • مُدام ۶ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۶ ماه قبل
۰ رای
۳۴۴ نمایش ها
چرخه عمر محصول چه ارتباطی با CRMدارد؟
 • مُدام ۶ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۶ ماه قبل
۰ رای
۲۸۹ نمایش ها
هدف از خرید نرم افزار CRM چیست؟ این نرم افزار چه کمکهایی به ما می کند؟
 • مُدام ۶ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۶ ماه قبل
۰ رای
۲۶۸ نمایش ها
یک مدیر فروش چه استفاده هایی از CRM  می کند؟
 • مُدام ۷ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۶ ماه قبل
۰ رای
۳۲۶ نمایش ها
چطور سرنخ یا مشتریان احتمالی (Lead) جدیدی به کمک اینترنت برای کسب و کار کوچکمان جذب کنیم؟
 • مُدام ۷ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۶ ماه قبل
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۳ نتیجه

این محصولات می تواند برای شما مفید باشد: