پرسش ها و پاسخ ها درباره مدیریت ارتباط با مشتری

۰ رای
۷ نمایش ها
چطور به کارشناسان فروش انگیزه بدهیم؟
 • مُدام ۶ روز قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۶ روز قبل
۰ رای
۳۷ نمایش ها
کارشناسان فروش ما علاقه ای به یادگیری از خود نشان نمی دهند و علیرغم ضعفهای فراوان، تلاشی برای بهب...
 • مُدام ۳ هفته قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۳ هفته قبل
۰ رای
۵۷ نمایش ها
یک کارشناس فروش برای جلسه با مشتری (دمو و معرفی محصول) چه مواردی را باید به همراه خود داشته باشد؟
 • مُدام ۴ هفته قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۴ هفته قبل
۰ رای
۹۱ نمایش ها
برای ارزیابی و مصاحبه اولیه استخدام مدیر فروش چه مهارتهایی را باید ارزیابی کنیم؟
 • مُدام ۱ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۱ ماه قبل
۰ رای
۹۰ نمایش ها
در چه شرایطی بهتر است از روشهای نتیجه محور ارزیابی عملکرد کارشناسان فروش استفاده کنیم و در چه شرا...
 • مُدام ۲ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۲ ماه قبل
۰ رای
۱۱۵ نمایش ها
کارشناسان فروش ما تماسهای تلفنی و جلسات حضوری زیادی برگزار می کنند و پر کار هستند اما میزان فروش ...
 • مُدام ۲ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۲ ماه قبل
۰ رای
۱۱۳ نمایش ها
برای طراحی و بهبود سیستم های تولیدی از مهندس صنایع یا مدیر سیستم ها و روشها استفاده می شود، برای ...
 • مُدام ۲ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۲ ماه قبل
۰ رای
۱۳۳ نمایش ها
ما یک کسب و کار کوچک هستیم برای ایجاد مشتریان وفادار چه باید بکنیم؟
 • مُدام ۲ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۲ ماه قبل
۰ رای
۱۳۷ نمایش ها
منظور از روش فروش چابک (Agile Sales Management) چیست؟
 • مُدام ۳ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۲ ماه قبل
۰ رای
۱۱۳ نمایش ها
یک تیم فروش حداقل باید شامل چه اعضایی باشد؟
 • مُدام ۳ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۳ ماه قبل
۰ رای
۱۵۶ نمایش ها
CRMبرای شرکتهای نوپا(استارت آپ) چه منافعی دارد؟
 • مُدام ۳ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۳ ماه قبل
۰ رای
۱۵۴ نمایش ها
چطور بفهمیم بهترین مشتریانمان چه کسانی هستند؟
 • مُدام ۳ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۳ ماه قبل
۰ رای
۱۴۰ نمایش ها
کارشناسان فروش ما از CRM استفاده نمی کنند، چه راههایی برای استفاده مناسب و ترغیب کارشناسان فروش و...
 • مُدام ۳ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۳ ماه قبل
۰ رای
۲۰۲ نمایش ها
چرخه عمر محصول چه ارتباطی با CRMدارد؟
 • مُدام ۴ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۴ ماه قبل
۰ رای
۱۵۷ نمایش ها
هدف از خرید نرم افزار CRM چیست؟ این نرم افزار چه کمکهایی به ما می کند؟
 • مُدام ۴ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۴ ماه قبل
۰ رای
۱۶۱ نمایش ها
یک مدیر فروش چه استفاده هایی از CRM  می کند؟
 • مُدام ۴ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۴ ماه قبل
۰ رای
۱۹۴ نمایش ها
چطور سرنخ یا مشتریان احتمالی (Lead) جدیدی به کمک اینترنت برای کسب و کار کوچکمان جذب کنیم؟
 • مُدام ۴ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۴ ماه قبل
۰ رای
۲۰۱ نمایش ها
CRM برای بخش خدمات و خدمات مشتریان چه امکاناتی دارد؟
 • مُدام ۵ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۵ ماه قبل
۰ رای
۲۱۱ نمایش ها
چه اشتباهاتی در ارائه خدمات به مشتری به شهرت شرکت لطمه می زند؟
 • مُدام ۵ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۵ ماه قبل
۰ رای
۲۱۳ نمایش ها
چطور  باید با مشتری عصبانی رفتار کنیم؟
 • مُدام ۵ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۵ ماه قبل
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۰ نتیجه