پرسش ها و پاسخ ها درباره مدیریت ارتباط با مشتری

۰ رای
۷۵ نمایش ها
۰ رای
۳۲۰ نمایش ها
نقشه همدلی یا empathy map چیست؟
 • مُدام ۴ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۴ ماه قبل
۰ رای
۴۱۲ نمایش ها
بوم پیشنهاد ارزش (VALUE PROPOSITION CANVAS)شرکت به مشتریان چیست؟
 • مُدام ۷ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۷ ماه قبل
۰ رای
۳۶۷ نمایش ها
گروههای کانونی چه هستند و چه مزایایی دارند؟
 • مُدام ۷ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۷ ماه قبل
۰ رای
۳۲۲ نمایش ها
۰ رای
۴۰۱ نمایش ها
چطور به کارشناسان فروش انگیزه بدهیم؟
 • مُدام ۸ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۸ ماه قبل
۰ رای
۴۶۶ نمایش ها
کارشناسان فروش ما علاقه ای به یادگیری از خود نشان نمی دهند و علیرغم ضعفهای فراوان، تلاشی برای بهب...
 • مُدام ۹ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۹ ماه قبل
۰ رای
۴۳۹ نمایش ها
یک کارشناس فروش برای جلسه با مشتری (دمو و معرفی محصول) چه مواردی را باید به همراه خود داشته باشد؟
 • مُدام ۹ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۹ ماه قبل
۰ رای
۵۴۵ نمایش ها
برای ارزیابی و مصاحبه اولیه استخدام مدیر فروش چه مهارتهایی را باید ارزیابی کنیم؟
 • مُدام ۹ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۹ ماه قبل
۰ رای
۴۷۰ نمایش ها
در چه شرایطی بهتر است از روشهای نتیجه محور ارزیابی عملکرد کارشناسان فروش استفاده کنیم و در چه شرا...
 • مُدام ۱۰ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۱۰ ماه قبل
۰ رای
۴۸۸ نمایش ها
کارشناسان فروش ما تماسهای تلفنی و جلسات حضوری زیادی برگزار می کنند و پر کار هستند اما میزان فروش ...
 • مُدام ۱۰ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۱۰ ماه قبل
۰ رای
۵۲۰ نمایش ها
برای طراحی و بهبود سیستم های تولیدی از مهندس صنایع یا مدیر سیستم ها و روشها استفاده می شود، برای ...
 • مُدام ۱۰ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۱۰ ماه قبل
۰ رای
۵۶۴ نمایش ها
ما یک کسب و کار کوچک هستیم برای ایجاد مشتریان وفادار چه باید بکنیم؟
 • مُدام ۱۰ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۱۰ ماه قبل
۰ رای
۵۳۴ نمایش ها
منظور از روش فروش چابک (Agile Sales Management) چیست؟
 • مُدام ۱۱ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۱۰ ماه قبل
۰ رای
۵۱۱ نمایش ها
یک تیم فروش حداقل باید شامل چه اعضایی باشد؟
 • مُدام ۱۱ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۱۱ ماه قبل
۰ رای
۵۷۴ نمایش ها
CRMبرای شرکتهای نوپا(استارت آپ) چه منافعی دارد؟
 • مُدام ۱۱ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۱۱ ماه قبل
۰ رای
۵۴۹ نمایش ها
چطور بفهمیم بهترین مشتریانمان چه کسانی هستند؟
 • مُدام ۱۱ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۱۱ ماه قبل
۰ رای
۵۲۹ نمایش ها
کارشناسان فروش ما از CRM استفاده نمی کنند، چه راههایی برای استفاده مناسب و ترغیب کارشناسان فروش و...
 • مُدام ۱۲ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۱۱ ماه قبل
۰ رای
۶۳۱ نمایش ها
چرخه عمر محصول چه ارتباطی با CRMدارد؟
 • مُدام ۱۲ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۱۲ ماه قبل
۰ رای
۶۱۰ نمایش ها
هدف از خرید نرم افزار CRM چیست؟ این نرم افزار چه کمکهایی به ما می کند؟
 • مُدام ۱۲ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۱۲ ماه قبل
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۵ نتیجه