پرسش ها و پاسخ ها درباره مدیریت ارتباط با مشتری

۰ رای
۸۷ نمایش ها
نقشه همدلی یا empathy map چیست؟
 • مُدام ۱ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۱ ماه قبل
۰ رای
۲۲۳ نمایش ها
بوم پیشنهاد ارزش (VALUE PROPOSITION CANVAS)شرکت به مشتریان چیست؟
 • مُدام ۴ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۴ ماه قبل
۰ رای
۲۲۶ نمایش ها
گروههای کانونی چه هستند و چه مزایایی دارند؟
 • مُدام ۴ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۴ ماه قبل
۰ رای
۱۸۵ نمایش ها
۰ رای
۲۷۴ نمایش ها
چطور به کارشناسان فروش انگیزه بدهیم؟
 • مُدام ۵ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۵ ماه قبل
۰ رای
۲۹۶ نمایش ها
کارشناسان فروش ما علاقه ای به یادگیری از خود نشان نمی دهند و علیرغم ضعفهای فراوان، تلاشی برای بهب...
 • مُدام ۶ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۶ ماه قبل
۰ رای
۲۷۳ نمایش ها
یک کارشناس فروش برای جلسه با مشتری (دمو و معرفی محصول) چه مواردی را باید به همراه خود داشته باشد؟
 • مُدام ۶ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۶ ماه قبل
۰ رای
۳۵۲ نمایش ها
برای ارزیابی و مصاحبه اولیه استخدام مدیر فروش چه مهارتهایی را باید ارزیابی کنیم؟
 • مُدام ۷ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۷ ماه قبل
۰ رای
۳۲۹ نمایش ها
در چه شرایطی بهتر است از روشهای نتیجه محور ارزیابی عملکرد کارشناسان فروش استفاده کنیم و در چه شرا...
 • مُدام ۷ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۷ ماه قبل
۰ رای
۳۳۵ نمایش ها
کارشناسان فروش ما تماسهای تلفنی و جلسات حضوری زیادی برگزار می کنند و پر کار هستند اما میزان فروش ...
 • مُدام ۷ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۷ ماه قبل
۰ رای
۳۶۵ نمایش ها
برای طراحی و بهبود سیستم های تولیدی از مهندس صنایع یا مدیر سیستم ها و روشها استفاده می شود، برای ...
 • مُدام ۷ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۷ ماه قبل
۰ رای
۳۹۴ نمایش ها
ما یک کسب و کار کوچک هستیم برای ایجاد مشتریان وفادار چه باید بکنیم؟
 • مُدام ۷ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۷ ماه قبل
۰ رای
۳۵۹ نمایش ها
منظور از روش فروش چابک (Agile Sales Management) چیست؟
 • مُدام ۸ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۸ ماه قبل
۰ رای
۳۵۵ نمایش ها
یک تیم فروش حداقل باید شامل چه اعضایی باشد؟
 • مُدام ۸ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۸ ماه قبل
۰ رای
۴۲۴ نمایش ها
CRMبرای شرکتهای نوپا(استارت آپ) چه منافعی دارد؟
 • مُدام ۸ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۸ ماه قبل
۰ رای
۴۱۰ نمایش ها
چطور بفهمیم بهترین مشتریانمان چه کسانی هستند؟
 • مُدام ۸ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۸ ماه قبل
۰ رای
۳۶۵ نمایش ها
کارشناسان فروش ما از CRM استفاده نمی کنند، چه راههایی برای استفاده مناسب و ترغیب کارشناسان فروش و...
 • مُدام ۹ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۹ ماه قبل
۰ رای
۴۷۱ نمایش ها
چرخه عمر محصول چه ارتباطی با CRMدارد؟
 • مُدام ۹ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۹ ماه قبل
۰ رای
۴۵۳ نمایش ها
هدف از خرید نرم افزار CRM چیست؟ این نرم افزار چه کمکهایی به ما می کند؟
 • مُدام ۹ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۹ ماه قبل
۰ رای
۳۸۸ نمایش ها
یک مدیر فروش چه استفاده هایی از CRM  می کند؟
 • مُدام ۹ ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی ۹ ماه قبل
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۴ نتیجه