آموزش CRM

0 رای
2k نمایش ها
برای تهیه فهرست نیازمندیهای نرم افزار CRM به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
  • مُدام 3 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 3 سال قبل
0 رای
2k نمایش ها
بوم پیشنهاد ارزش (VALUE PROPOSITION CANVAS)شرکت به مشتریان چیست؟
  • مُدام 3 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 3 سال قبل
0 رای
2k نمایش ها
گروههای کانونی چه هستند و چه مزایایی دارند؟
  • مُدام 3 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 3 سال قبل
نمایش 3 نتایج