آموزش CRM

0 رای
224 نمایش ها
بوم پیشنهاد ارزش (VALUE PROPOSITION CANVAS)شرکت به مشتریان چیست؟
  • مُدام 4 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 4 ماه قبل
0 رای
227 نمایش ها
گروههای کانونی چه هستند و چه مزایایی دارند؟
  • مُدام 4 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعال سازی 4 ماه قبل
نمایش 2 نتایج