0
0

چطور به کارشناسان فروش انگیزه بدهیم؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

روشهای زیادی برای انگیزه دادن به کارشناسان فروش وجود دارد که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.
• کاری کنید که احساس کنند ارزشمند هستند. مثلاً در تصمیم گیری آنها را مشارکت دهید.
• فرصت رشد و پیشرفت به آنها بدهید.
• به صورت منظم و براساس عملکرد به آنها دستمزد تشویقی بدهید. به سایر مشوقها هم توجه کنید مثل دادن مرخصی تشویقی، تشویق در برابر گروه همکاران، لیجاد فرصتهای هدایت پروژه های فروش
• موفقیتهای کوچک را جشن بگیرید و فقط منتظر یک کار یا دستاورد بزرگ نباشید.
• آینده شغلی واضحی برای آنها ترسیم کنید که بدانند اگر موفق باشند چه مسیر پیشرفتی در سازمان دارند.
• آنها را بهتر بشناسید و براساس شناخت نقاط قوت و ضعف با آنها رفتار کنید.
• مثل یک مربی با آنها رفتار کنید و فعالیتهایی که موجب رسیدن به هدف می شود را برای آنها تعریف کنید.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.