0
0

یک تیم فروش حداقل باید شامل چه اعضایی باشد؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

اولاً بسته به نوع سازمان، محصولات و مشتریان ممکن است ترکیب تیم فروش متفاوت باشد اما در هر حال در هرتیم فروشی نیاز به یک مدیر فروش که کارهای برنامه ریزی و سازماندهی و هدایت کارشناسان را به عهده دارد؛ وجود دارد.ثانیاً، کارشناسان فروش که ممکن است متناسب با خانواده های محصول یا بخش های بازار تقسیم شوند و کارشان قطعی کردن فروش است. ثالثاً، کارشناسان توسعه فروش که وظیفه آنها تولید سرنخ و مشتری است تا در جریان فروش وقفه ایجاد نشود. مشاغلی نظیر پشتیبان فروش، کارشناس برنامه ریزی فروش، کارشناس CRM و برنامه ریزی فروش هم در برخی از سازمانها دیده می شود. بسته به حجم و پیچیدگی فعالیتهای مالی، یک حسابدار فروش هم به تیم اضافه می شود.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.