0
0

چطور بفهمیم بهترین مشتریانمان چه کسانی هستند؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

اولین چیزی که به نظرمان می رسد و غلط هم نیست، میزان خرید یا درآمدی است که از مشتریان عاید ما می شود. بنابراین بر اساس بخش بندی مشتریان لازم است در هر بخش مشتریانی با بیشترین حجم خرید شناسایی شوند. اما این شاخص ضعف هایی دارد و لازم است تکمیل شود. در دانش CRM  به شاخص حجم خرید که که بر اساس واحد پول تعریف می شود. حداقل دو شاخص دیگر هم اضافه می کنند: یکی زمان آخرین خرید و دیگری فرکانس یا تناوب خرید و بر اساس آن مشتریان را رده بندی می کنند و به این روش رتبه RFM گفته می شود و ارزش مشتری را بر این اساس تعیین می کنند. هر مشتری که RFM بیشتری دارد وضعیت بهتری دارد. همچنین می توانید شاخص های دیگری نظیر قدیمی بودن مشتری یا تنوعی را هم که مشتری خرید می کند را به شاخص خود اضافه کنید و براساس آن ارزشمندی مشتری و ده مشتری اول خود را مشخص کنید. دقت کنید که این نوع مشتریان مشتری کلیدی هستند و باید از روشهای مدیریت مشتریان کلیدی یا (KAM) برای حفظ آنها استفاده کرد. ریزش این نوع مشتریان بسیار خطرناک است و بقا و رشد شرکت را با خطرات جدی مواجه می کند.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.