0
0

برای ارزیابی و مصاحبه اولیه استخدام مدیر فروش چه مهارتهایی را باید ارزیابی کنیم؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

پاسخ به سوال به ازای محصولات و بازار شما متفاوت است اما به صورت کلی بهتر است ارزیابی مهارتهای و تواناییهای زیر را در مصاحبه استخدامیتان بگنجانید:
• مهارت ارائه شفاهی
• مهارت درک شفاهی
• ایجاد و حفظ روابط بین فردی
• شنوایی فعالانه
• توان فروش و متقاعدسازی دیگران
• توان حل شکایتهای مشتریان مرتبط با فروش و محصولات
• نظارت و کنترل سرپرستان و کارشناسان
• توان برنامه ریزی
• جذب پرسنل فروش
• آموزش کارشناسان فروش
• ارزیابی عملکرد کارشناسان فروش
• استفاده از CRM
• انگیزش کارشناسان فروش
• تحلیل گزارشها
• شم فروش
• مدیریت استرس

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.