0
0

در چه شرایطی بهتر است از روشهای نتیجه محور ارزیابی عملکرد کارشناسان فروش استفاده کنیم و در چه شرایطی از روشهای رفتاری؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
هنگامی که کارشناسان فروش مهارتهای بالایی دارند و مشتریان هم به آنها اعتماد داشته باشند و همچنین فروش را نتوان فقط به کمک استانداردهای رفتاری محدود انجام داد روشهای نتیجه محور بهتر هستند. هم چنین در فضاهایی که می خواهیم بین اعضای تیم فروش رقابت ایجاد کنیم و کمک کنیم تا خود استراتژی مشخص  کنند و خلاق باشند باز هم روشهای نتیجه محور بهتر است.
روشهای رفتار محور هنگامی مناسب است که تیم فروش تجربه کمی داشته باشد و راههای فروش بیشتر را ندارد. معمولا در تیم هایی که از مهندسان فروش استفاده می کنند در ابتدا باید بیشتر از روشهای رفتار محور استفاده کنند. همچنین برای اطمینان از حفظ ارزشهای برند و نقاط تماس با مشتری لازم است از روشهای رفتار محور استفاده شود. بدین صورت مطمئن می شویم کارشناسان فروش، محصولات و خدمات و نقشه سفر مشتری را به خوبی اجرا می کنند. همچنین در شرایطی که تخصیص اهداف کمی برای فروش مشکل باشد بهتر است مدیر فروش سراغ روشهای رفتاری برود.
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.