مدل چرخۀ حیات CRM

مدل چرخۀ حیات CRM

مدل چرخۀ حیات سی ار ام ( CRM )


مدل چرخۀ حیات سی ار ام ( CRM ) کالا کوتا از سه مرحلۀ جذب، ارتقاء و حفظ تشکیل شده است که هر مرحله از شناخت و درک رابطه بین سازمان و مشتریانش حمایت می کند.

سه مرحلۀ مدل چرخۀ حیات سی ار ام ( CRM ) عبارتند از:

الف) جذب مشتریان جدید

ب) ارتقای سودآوری از مشتریان موجود

ج) حفظ مشتریان سودآور برای حیات سازمان

براساس این نظریه هر یک از مراحل با شیوه های مختلف بر روی ارتباط با مشتریان اثر می گذارند، به نحوی که استراتژی ها و تمرکز سازمان در مرحله با مرحلۀ دیگر متفاوت است

مرحلهکانون توجه سازماناستراتژی ها
جذبمتمایز سازینوآوری
ارتقاءدسته بندی کردنکاهش هزینه خدمت به مشتری
حفظانطباق

گوش دادن به مشتری/ عرضه محصولات جدید

مراحلمدل چرخۀ حیات سی ار ام ( CRM )  و توجه به استراتژی های سازمانی متناظر با آن(الهی وحیدی، 1384، ص 52)

مدل سی ار ام ( CRM )  بر روی وب ارائه شده توسط راسل در سال ۲۰۰۱، به بررسی مدیریت مشتریان (CRM) بر روی وب می پردازد. راسل به منظور تشریح فرایند مدیریت روابط مشتریان بر روی وب، مدل سی ار ام ( CRM ) هفت مرحله ای را ارائه نموده است.

به این مطلب رای دهید
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید