فیلتر:همه سوالات بی پاسخ حل شده بسته شده پاسخ داده نشده
چطور داده کاوی یاد بگیرم؟
بی پاسخ مُدام پرسیده شد 4 سال قبل  • 
1195 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
آیا CRM فقط به حوزه فروش مربوط است؟
بی پاسخ مُدام پاسخ 4 سال قبل
1673 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
من یک سوپر گوشت(قصابی) دارم، CRM چه کمکی به من می کند؟
بی پاسخ مُدام پاسخ 4 سال قبل  • 
1465 نمایش1 پاسخ0 امتیاز