پشتیبانی : ۰۲۱۸۸۹۲۹۹۱۹ INFO@MODAMCRM.COM
صفحه اصلی آموزش CRM اصول مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
اصول مدیریت ارتباط با مشتری
اصولCRM

اصول مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

660
0
ارسال در تلگرام ارسال در لینکدین مخاطب : مدیران کسب و کار

اصول مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)


اصول مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) فرایندها و برنامه‌های کاربردی مدیریت ارتباط با مشتری ، براساس اصول پایه‌ای CRM  به شرح زیر می باشد

  • هدف گذاری کردن تک تک مشتریان: هر مشتری محصولات و خدمات خاص خود را می‌طلبد اصول مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM ) با هر مشتری به صورت جداگانه رفتار می‌کند براساس ترجیحات و رفتارهای آنان.
  • جذب و حفظ وفاداری مشتری از طریق ارتباط شخصی: تماس‌های مستمر با مشتری خصوصاً زمانی که این تماس‌ها برای برآورده سازی ترجیحات طراحی شوند ، می‌تواند موجب وفاداری شود.
  • انتخاب مشتری براساس مفهوم ارزش طول حیات مشتری: مشتریان مختلف ارزش متفاوتی برای سازمان دارند ، لذا باید سودآورترین آنها جذب و حفظ شوند. یک سازمان از طریق متمایز سازی می تواند منابع محدود خود را برای کسب بازدهی بهتر تخصیص دهد .

بطور خلاصه اختصاصی سازی محصولات ،وفاداری مشتری و انتخاب آنها براساس مفهوم ارزش مدت حیات ، اصول مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM ) می‌باشند.

 

مدل چرخۀ حیات  مدیریت ارتباط با مشتری CRM کالا کوتا از سه مرحلۀ جذب، ارتقاء و حفظ تشکیل شده است که هر مرحله از شناخت و درک رابطه بین سازمان و مشتریانش حمایت می کند 

لزوم کاربرد نظام مدیریت ارتباط با مشتری  اهمیت مشتری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی بقای سازمان و تداوم فعالیت آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. از طرفی ارائه خدمات مناسب نیز، وابستگی مستقیم با شناسایی و آگاهی کاملاً نسبت به نیازهای مشتریان، همچنین پاسخگویی فعال و مؤثر به این نیازها دارد.