0
0
چطور  باید با مشتری عصبانی رفتار کنیم؟
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

ممکن است دو حالت بوجود اید:
اول مشتری پشت تلفن عصبانی باشدو
دوم مشتری به صورت فیزیکی به فروشگاه، دفتر یا یکی از شعبه های شرکت آمده باشد
همیشه حق با مشتری نیست. در دوره ها و کلاسهای آموزشی عکس این موضوع گفته می شود اما شما باید به یاد داشته باشید که گاهی اوقات مشکلات از سمت مشتری است.
نکته بعدی این است که شما برای حل مشکلات مشتری استخدام شده اید حتی اگر حرفهایی که مشتری می زند از پایه غلط باشد.
اگر مشتری عصبانی یا ناراحت باشد حتما با مشکلی روبرو شده یا از چیزی نگران است.
اگر مشتری نارحتی خود را در تلفن بیان می کند:
• اول به مشکل با دقت گوش کنید و هیچ پیش فرضی نداشته باشید. اجازه دهید خشم خود را خالی کند. مشتری به دنبال گوش شنوایی است که به مشکلش توجه کند.
• دوم به جای این که شروع به معذرت خواهی کلیشه ای کنید نشان دهید که متعهد به حل مشکلش هستند و بعد عذر خواهی کنید. این کار مشتری را آرام می کند.
• سوم راه حل مناسب برای مشکل مشتری پیدا کنید و به اطلاع دهید. پیدا کردن راه حل وابسته به اختیارات شما، ماهیت مساله و فرایند رسیدگی به مشکلات مشتری است.
اگر مشتری مراجعه حضوری کرده است برخلاف حالت تلفنی به جای شنیدن، اول از او محترمانه دعوت کنید که بنشیند. به او یک لیوان اب دهید. سپس معذرت خواهی کنید و شروع شنیدن کنید.
سایر مراحل مانند حالت تلفنی است.
به یاد داشته باشید که به قول بیل گیتس یک مشتری عصبانی یا شاکی مهمترین منبع یادگیری است.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.