1
1

CRM عملیاتی چیست؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
1
0

پاسخ مشاور مدام: دسته بندیهای مختلفی برای CRM وجود دارد اما در همه آنها یک مورد مشخص وجود دارد و آن هم CRM عملیاتی است. این نوع CRM با شناحت و طراحی فرایندها سر و کار دارد، یعنی به بررسی روشهای انجام کار می پردازد. مهمترین مثال فرایند فروش است. یعنی جایی که از سرنخ و فرصت و یک تماس اولیه شروع می شود با پرداخت و تحویل کالا پایان می یابد. در بسیاری موارد این گردش کر شامل فعالیتها، فرمها و تعاملات فراوانی است که باید در فرایند یا کاریز دیده شود. پس از مرحله ثبت فرایند موجود، نوبت به طراحی و تحلیل می رسد تا وضع مطلوب مشخص شود و بر اساس آن نقشه فرایند مطلوب تهیه شود. در گام بعدی به کمک نرم افزار یا پلت فرم مناسب فرایند، اتوماسیون می شود یعنی به کمک کامپیوتر و موبایل کارها انجام می شود و نیازی به کاغذ یا پرونده های سنگین به حداقل می رسد. در واقع CRM عملیاتی با هدف بهبود و منظم کردن فعالیتهای روزانه فرایندهای فروش وبازاریابی و خدمات انجام می شود.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.