0
0
چه اشتباهاتی در ارائه خدمات به مشتری به شهرت شرکت لطمه می زند؟
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
هفت اشتباه اساسی در ارائه خدمات وجود دارد که می تواند شرکت و برند شما را بدنام کند:
1- بی توجهی به فرایند ارائه خدمات و جزئیات آن
2- گوش نکردن به مشتریان و بی توجهی به دغدغه های آنها
3- ثبت کردن و مکتوب نکردن مشکلات مشتریان
4- همدلی نکردن با مشتری
5- معذرت خواهی نکردن
6- استفاده از بیان  نامناسب در برقراری ارتباط با مشتری
7- سرزنش کردن و شماتت با مشتری
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.