سمینار طراحی کاریز فروش برگزار شد

«سمینار طراحی کاریز فروش» توسط مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری (مدام) و با حضور تعدادی از مدیران فروش و مدیران عامل از صنایع مختلف برگزار شد.
سمینار آشنایی با زبان پایتون

بیشترین نیاز کسب و کارها تحلیل داده های مشتریان است

سمینار آشنایی با زبان پایتون با سخنرانی دکتر فرشید عبدی و تدریس دکتر محسن یزدی نژاد، در روز چهارشنبه شانزدهم مرداد ماه، توسط مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری (مدام) برگزار شد.