دورهمی چه کسی مشتری مرا دزدید؟؟

دورهمی چه کسی مشتری مرا دزدید؟؟ روز چهارشنبه 14 آذر در کافه ایونت برگزار شد پیرامون موضوعات مربوط به CRM صحبت کردیم.

مسابقه در زمان بحران چطور می توان مشتریان را حفظ کرد؟

سوال مسابقه در زمان بحران چطور می توان مشتریان را حفظ کرد؟ برنده مسابقه بهترین پاسخ به سوال در زمان بحران چطور می توان مشتریان را حفظ کرد؟ آقای جلال رازقی از همدان در ادامه قصد داریم  پاسخ دوستان به...